Voorschriften voor Deelname

Bij een WO2-herdenkingsevenement als KTR Operation Faust 2022 ontkomen wij niet aan een aantal voorschriften om het meerdaagse evenement gezellig en veilig te laten verlopen voor u als deelnemer, voor ons als organisatie en voor alle mensen die op het bivak op bezoek komen en of als publiek langs onze herdenkingsroutes staan.

 

Door uw inschrijving erkent u deze voorschriften en waakt u ervoor dat iedereen in uw gezelschap zich eraan houdt.

 

 1. Inschrijving voor KTR Operation Faust 2022 is voorbehouden aan leden van de vereniging Keep Them Rolling. Uitzonderingen worden uitsluitend gemaakt na overleg en met toestemming van het organisatiecomité van het evenement.
 2. Deelname is alleen mogelijk met WO 2-legervoertuig(en), waarbij geldt dat;
  1. de deelnemende voertuigen minimaal aan de wettelijke eisen voldoen en bestuurders gerechtigd zijn  deze te besturen;
  2. voor de deelnemende voertuigen minimaal een WA-verzekering te hebben afgesloten;
 3. Deelname met zware rupsvoertuigen is niet mogelijk aan het evenement, dit doordat het helaas vergunnings-technisch niet wordt toegestaan. Voor lichte rupsvoertuigen is het mogelijk om deel te nemen aan het even en om mee te rijden tijdens de ritten, zoals; Halftracks, Weasels en Universal Carriers. 
 4. Het dragen/voeren van handvuurwapens en overige wapens is strikt verboden.
 5. U ontvangt van de organisatie een magneetsticker met een afbeelding van een Britse of Canadese eenheid die bij Operation Faust betrokken was. U bevestigt deze zichtbaar aan de voorzijde van uw voertuig. In het kader van dit WO 2-herdenkingsevenement verzoeken wij u om andere voertuigschildjes, herinneringsbordjes, vlaggen niet zichtbaar te voeren.
 6. Bij dit evenement wordt het dragen van gepast geallieerde uniformen of gepaste civiele kleding uit de periode 1940-1945 op prijs gesteld.  Minimaal vereiste is gepast groene kleding. Camouflage-kleding, zgn. ‘Rambo-outfit’, is niet toegestaan.
 7. Tijdens het evenement volgt u de aanwijzingen van de verkeers-regelaars, maar ook aanwijzingen van politie en andere autoriteiten altijd op in het belang van de veiligheid en van de goede naam van Keep Them Rolling.
 8. Bij pech c.q. uitval van uw WO 2-legervoertuigen tijdens de herdenkingsritten op 5 mei, 6 mei en 7 mei 2022 zet u uw voertuig zoveel mogelijk rechts aan de kant, zodat het overige verkeer u veilig kan passeren. Zodra u weer kunt rijden, volgt u de routebeschrijving en/of probeert u weer aan te sluiten bij uw groep of andere groep.
 9. Het bivak in Rhenen wordt in principe ingericht als ‘groen’ bivak. U overnacht in uw (originele of repro) legertent of in uw WO 2-legervoertuig.
 10. Op dit bivak wordt ruimte geboden voor displays, die een geallieerd legeronderdeel uit WO 2        uitbeelden, mits deze zich tijdig hebben ingeschreven.
 11. Er is een speciaal veld op het bivak aangewezen als modern bivak. Hier kan overnacht worden in moderne tenten, campers of caravans.
 12. Op het bivak zijn toilet- en douche-units beschikbaar voor de deelnemers. U laat na gebruik de toiletten en douches opgeruimd en netjes achter, zoals u ze zelf ook graag aantreft als u binnenkomt.
 13. Zowel op het ‘groene’ als op het moderne bivak wordt elektriciteit beschikbaar gesteld voor         klein gebruik (16 A).
 14. Op het bivak geldt dat;
  1. u stapvoets rijdt en de bewegwijzering volgt;
  2. het gebruik van open vuur is verboden;
  3. huisdieren te allen tijde aangelijnd moeten worden gehouden;
  4. het uitlaten van uw huisdier niet is toegestaan. U doet dit buiten het bivak op daartoe geëigende plekken en uitwerpselen verwijdert u en deponeert u in een afvalbak.
  5. bij uw vertrek u uw locatie schoon en netjes achter laat. Vuilniszakken en afval kunt u deponeren in de grote afvalcontainer.
 15. Bij overtreding van de geldende regels, ordeverstoring en/of gedragingen die de naam van Keep Them Rolling beschamen, volgt onmiddellijke uitsluiting van deelname aan dit evenement en kunnen vervolgens disciplinaire maatregelen worden genomen.