"Keep Them Rolling"

Operation Faust 2020 is een evenement van de Nederlandse Vereniging Instandhouding Militaire Voertuigen "Keep Them Rolling". Opgericht op 21 augustus 1972 telt de vereniging op dit moment meer dan 1.500 leden en donateurs. 

 

De vereniging heeft als doelstelling, om als rijdend museum, het in standhouden van militaire voer-, vaar- en/of vliegtuigen die tijdens de Tweede Wereldoorlog (1939 - 1945 ) gebruikt en/of gefabriceerd zijn. Meer in het bijzonder het in standhouden en uitdragen van de aan deze voertuigen verbonden cultuur- historische aspecten en achtergronden evenals het voor toekomstige generaties bewaren van de herinneringen aan de gebeurtenissen in en rond de Tweede Wereldoorlog.

 

Voor verder informatie over de vereniging "Keep Them Rolling" verwijzen wij u naar; www.ktr.nl